Onze diensten

AccoVer-O wil u op efficiënte wijze een correcte dienstverlening op maat van uw bedrijf bieden tegen een correcte prijs.
Wij bieden de volgende diensten aan:

  Boekhouding :

 • Voor zelfstandigen en vennootschappen
 • Superviseren van uw intern gevoerde boekhouding
 • Periodieke rapporteringen en afsluiting van het boekjaar
 • Opmaken van de uitbatingsrekening van zelfstandigen
 • Opmaken van de jaarrekening van bedrijven

 • Fiscaliteit :

 • BTW aangiften
 • Opstellen aangiften: personenbelasting, vennootschapsbelasting, roerende voorheffing, enz.
 • Fiscale controles BTW en directe belastingen
 • Fiscaal advies en bijstand

 • Starters :

 • Volledige begeleiding bij het opstarten van een eenmanszaak of vennootschap
 • Advies bij keuze van de vennootschapsvorm
 • Uitwerken van financiële planningen

 • Advies :

 • Adviesverlening en begeleiding op fiscaal, financieel, boekhoudkundig en vennootschapsrechterlijk vlak
 • Opmaken van financiële planningen en budgettering
 • Overgang van een eenmanszaak naar een vennootschap
 • Kredietbegeleiding en -negotiatie
 • Overnames en overlatingen
 • Opvolging in familiale ondernemingen
 • Vermogensbegeleiding bij successieplanning
 • Fusie, splitsing, reorganisatie, ontbinding en vereffening van vennootschappen

In complexe dossiers of voor zaken waar we zelf de nodige expertise missen, werkt AccoVer-O samen met andere deskundigen zoals advocaten, notarissen, bedrijfsrevisoren, enz.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.